Om Skensved Fitness

Skensved Fitness er et medlemsdrevet fitness center. Vi er startet med en god ide blandt nogle borgere i Skensved i 2013. Skensved fitness åbnede 1/10 2014 i nye lokaler i Skensvedhallen

Skensved Fitness er en del af Skensved idrætsforening Skensved@if.dk .

Skensved Fitness er finansieret med hjælp fra lokale sponsorer, Rishøjs Venner og Forenings fitness.

Der er nok ikke meget tvivl om, at noget af det vigtigste for ”folkesundheden” er motion og social trivsel.

I Lille Skensved har vi en fin idrætshal (Skensved idrætsforening) hvor der til daglig bliver dyrket gymnastik på mange forskellige hold og i alle aldre, der bliver spillet badminton, fod- og håndbold, bordtennis og floorball (over 50 % af Lille Skensveds indbyggere indmeldt i Skensved IF). Alt sammen noget der kræver at man er tilstede på et bestemt tidspunkt og hvor man oftest kun møder de samme mennesker igennem hele sæsonen.

Hvad skal der til for at få flere Skensved’er til at lære hinanden at kende og hvordan får vi flere til at dyrke motion ??

Vi tror at et forenings baseret fitness tilbud er svaret. Derfor har hovedbestyrelsen for Skensved IF gennem små 4 år drøftet hvordan det ville kunne lade sig gøre.

I slutningen af 2013 bevilgede Køge kommune en tilbygning til Skensved hallen og her kom muligheden for at indrette et fitness lokale. Hvorfor der nedsattes en arbejdsgruppe der skulle undersøge mulighederne for at få en fitness forening op og stå.

Arbejdsgruppen kom frem til at man ønskede at indgå et samarbejde med Forenings fitness under DIF og DGI, hvor man også havde mulighed for, at låne nogle af de vanvittig mange penge der skal til for, at indrette sådan et lokale.  Resten af financieringen er kommet fra andre sider bla sponsorater, og lån.

Uddannelse af alle Instruktører foregår også igennem Forenings fitness, og Skensved Fitness indgår i et landsdækkende netværk med over 140 andre foreninger. (i Køge kommune bl.a Borup, Ejby og Herfølge)

Skensved Fitness er stiftet som forening i marts 2014. Det betyder, at vi arbejder non-profit, alle instruktører og bestyrelse arbejder ulønnet og alle indtægter, herunder kontingenter i centret bliver i fitness foreningen og bliver brugt til udvikling og vedligeholdelse af faciliteterne.

Det betyder også, at du som medlem af Skensved Fitness er “medejer” og har indflydelse på driften og udviklingen via din stemmeret på generalforsamlingen samt, at du ønsker at efterleve vores fælles regelsæt. Du er en del af fællesskabet og dine ideer er altid velkommen.

 VORES VISION OG MISSION

Vi vil være en forening hvor medlemmerne kan lide at komme og hvor medlemmerne føler sig ansvarlige for hinanden og vores fælles udstyr. Vi skal have et bredt udvalg af tilbud og have rene, pæne og hyggelige omgivelser.

Vi vil involvere så mange medlemmer som muligt i den daglige drift, eks sponsor udvalg, fest udvalg, event udvalg, trænings grupper, vinter hold, mm.