Referater fra generalforsamlinger

Referat af generalforsamling d5/3 2024 som pdf:
Referat Generalforsamling 2024 (7)

Referat af generalforsamling d 7/3 2023 som pdf:
referat generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling d 26/2 2019 som pdf:
Generalforsamling 26 feb 19 referat

Referat af generalforsamling d 5/3 2018 som pdf:
Referat af generalforsamling d 5/3 2018

Referat af generalforsamling d 2/3 2017 som pdf:
Referat generalforsamlingen 020317

Referat af generalforsamling d 1/3 2016, som pdf :
Ref Generalforsamling mar 16

Referat af ekstraordinær generalforsamling  søndag d. 10/5-2015 kl. 10.00

Dagsorden:

  1. Valg af dieagent
  2. Ændringer til vedtægter
  3. Evt.

1) Referat af ekstraordinær generalforsamling

Thomas blev valgt til dieagent.

Den ekstraordinære generalforsamling, blev indkaldt korrekt i overensstemmelse med reglerne.

2) Martin gennemgik rettelserne til vores vedtægter fra 14. Marts 2014

Martin har snakket med May Rodenberg fra Køge kommune, hun havde nogle punkter der skulle tilrettes i vores vedtægter, således at vi bliver tilskudsberettede. En del af rettelserne gav ikke mening, men nogle paragraffer skulle rettes lidt til.

Det drejer sig om bl.a. paragraf 4, styk 2, her skal der tilføjes ”i tilfælde af pladsmangel”

I paragraf 5, styk 1, hvor der står: ”bestyrelsen fastsætter kontingent”, skal ændres til ”generalforsamlingen fastsætter kontingent”.

Paragraf 15, styk 2, hvor der i teksten står: ”indstiller bestyrelsen til Køge kommune” ændres til ”indstiller bestyrelsen til generalforsamling”.

Endelig i teksten ”den endelige beslutning tilkommer kommunen” ændres til ”tilkommer til generalforsamlingen”.

Ændringer til vedtægter blev godkendt af generalforsamlingen med alle

stemmer for.

3) Der var ikke noget under punktet evt.

Generalforsamling i Skensved Fitness Den 5.3.2015

Dirigent Finn Jørgensen

Indkaldelse til Generalforsamling
Bestyrelsen havde observeret, at indkaldelsen til generalforsamling er foregået ikke helt efter vedtægter, dvs. Der blev ikke annonceret med et opslag i fitness lokalet, men kun sendt en direkte e- mail til medlemmerne.
Der var ingen indsigelse og generalforsamlingen kunne forsætte.
Formands beretning
– Martin Kristiansen ————- Skensved Fitness arbejdsgruppe blev til en Bestyrelse i marts måned 2014, under en Generalforsamling i Skensved Idrætsforening. Der blev undersøgt med DGI og Foreningsfitness, hvad vi skal gøre og være opmærksomme på. Vi sagde ja til en Maskinpakke som svarer til Foreningsfitness krav. Det er Medicsport der leverede den og dette er ikke den dyreste pakke, da vi skal passe på pengene. Løbende bliver der købt noget, som medlemmerne og instruktørerne ønsker og bestyrelsen vurdere er godt at have. Udstyret bliver skiftet løbende. Skensved idrætsforening havde ikke penge til at låne os, så vi søgte og fik ret mange midler fra sponsorater ,  et lån til maskiner fra Foreningsfitness, andre foreninger under Skensved Idrætsforening.
Opstartsfasen er afsluttet nu og vi fortsætter med driftfasen. Vores Instruktører er meget nøje udvalgte. De er alle sammen dygtige og viser et stort engagement. 15 instruktører, 3 til spinning. De fleste af vores instruktører har været på førstehjælpskursus og vi vil muligvis også kunne tilbyde kurset vores medlemmer. Fitness centeret tilhøre os alle sammen og derfor opfordrer vi alle vores medlemmer om at passe på tingene og udstyret. Medlemmerne skal tage hensyn til hinanden og være opmærksomme på hinanden. Hvis der bliver observeret noget, som ikke er passende i fitness centeret, har vi en mulighed for at kontakte medlemmerne og advare en gang. Hvis adfærden ikke ændrer sig, vil vi lukke for nøglekortet. Der har været diskussioner om det var i orden at bruge telefonen  i centeret, men så længe man gør hinanden opmærksomme på, at dette er forstyrende, skulle dette ikke blive til et større problem. Ellers må bestyrelsen laver et sæt regler omkring dette.

Fremtidens planer:
Instruktørerne Pia og Cheri starter Cirkeltræning lige efter Påske. Spinningshold bliver udvidet med et hold tirsdag formiddag. I foråret holder vi et møde med diætist og fys. Planen er, at medlemerne selv skal betale. Der vil muligvis også starte et fitness Crossfit ( måske udendørs). Et stort Tak til medlemmer, instruktører, sponsorer, andre klubber under Skensved Idrætsforening.
Kommentarer ————-
Helge Rasmussen – fulgte på sidelinjen på vegne af Rishøj hallen og været spændt på at se, hvordan det kom til at gå. “Tak til alle som har været med fra starten og det er en imponerende arbejde, der blev gjort. > Lokalerne er allerede for små og derfor vil Rishøj Hallerne tænke på at udvide Skensved Fitness og hjælpe til med dette hvor der bliver nødvendigt. Det vil være ærgerligt hvis medlemmerne forlod centret af denne grund. > Det er blevet moderne at komme og træne på forskellige tidpunkter, prisen skal også være passende. De unge skal også have relationer til byen og hinanden, så de ikke finder andre steder at træne uden for byen og synes at det er bare hyggeligt at komme til Skensved Fitness. ”
> > Erling Larsen har også udtrykt en stor glade for det nye Fitness center og alle de medlemmer, som er kommet til at benytte sig af muligheden for at træne. > >
Tak fra andre medlemmer, som er glade for at træne i Skensved Fitness. > >

Beretning fra kaseren Thomas Frandsen
Thomas gennemgik budgettet  og regnskab for Skensved Fitness år 2014. > > Vi er allerede 188 medlemmer i dag. > Under Driften er også Tv skærm og en cykelkomputer at Cykler op ad Alpe d´huez. > Kontingentet fortsætter uændret indtil videre.
Spørgsmål og kommentarer
Flemming spurgte mht hvordan fungerer rengøring? Rengøringen bliver leveret fra Rishøj hallen som ligger i husleje, men vi gør rent to gange ekstra om ugen. Alt over gulv niveauet tørre vi selv af. > >
Lina Malmstrøm – tv licens kan muligvis bruges som fælles for hele Skensved idrætsforening. Bestyrelsen undersøger om Rishøj hallen har en aftale.
Martin Kristiansen siger, at vi nok skal bruge EB  vi skal bruge en internet løsning. > >
Flemming – der er ikke så meget plads til ekstra cykkel og løbebånd.
Svar fra bestyrelsen – Vi bliver nøde til at anskaffe os ekstra løbebånd og muligvis også en cykel, da medlemmerne ønsker det. > >
Mht. Udsugning – Til sommer skulle udsugning blive bedre, selvom det er rigtig varmt allerede nu og ikke mindst pga glasruder. Martin Kristiansen har talt med Rishøj centerleder Ole og vil undersøge muligheder med firmaet. Vi vil have en manuel løsning, hvor man selv kan justere i forhold til varme niveauet i lokalet. > >
Martin Kristiansen – der har været udtrykt et ønske ( i vinter måneder ) om sætte nogle lamper op udenfor for det ikke det skulle være så ubehageligt, at træne fordi man ikke kan se om der går nogle lige udenfor. Svar.  Undersøges. > >

Forslag
Formand Martin Kristiansen > > Et ønske at ændre i vedtægterne paragraf 7-   Ændre til, at  Bestyrelsen konstituerer sig selv. Og Revisor suppleant skal udgå. >
Vedtaget. Ingen var imod. > >

Valg af bestyrelsesmedlemmer > ———— > >

Formand – Martin Kristiansen >
Kasser – Thomas Frandsen >
Medlem – Asta Inciuraite >
Medlem – Søren Dalsgård
Medlem – Finn Jørgensen > >
Suppleant – Lina Mortensen >
Revisor – Thomas Schrøder > >
Helge Rasmussen og Erling Larsen er trådt ud af bestyrelsen. > >

Der var ikke andre der ønskede til at stille op. > >

Eventuelt > ——— > >
Rikke Højer – har forespurgt til en headset til Spinning.
Thomas Frandsen –  Der er bestilt to sæt. > >

Erling Larsen – det er en fornøjelse at være i centeret og have så mange i byen der ønsker at lave en frivillig arbejde. Mange beboer vil gerne være en del af centeret