Bestyrelsen

Formand: Thomas Frandsen
e-mail: thomas@skensvedfitness.dk

Kasserer: Søren Dalsgaard
e-mail: søren@skensvedfitness.dk

Næstformand: Sune Stage-Steffensen
e-mail: sune@Skensvedfitness.dk

Menig medlem: Lina Mortensen

Menig medlem: Hamit Onib
e-mail:

Menig medlem: Vibeke Padkaer

Revisor: