Ordensregler

Regler i Skensved Fitness

 

 • Skensved Fitness er kun for medlemmer og alle, der skal ind i motionscenteret, skal bruge nøglebrik. Det er ikke tilladt at lukke andre ind/videregive nøglebrik. (Man må heller ikke medtage børn eller andre personer.)
 • Man viser hensyn til de andre medlemmer og instruktører og respekterer de anvisninger instruktørerne giver.
 • Omklædning foregår i omklædningsrummene i hallen. Tasker og sko kan opbevares i reolen bag døren i Finess.
 • I centeret anvendes indendørs fodtøj og træningstøj.
 • Træningsudstyret tørres af efter brug og vægte og skiver lægges på plads efter brug.
 • Al træning foregår på eget ansvar.
 • Alle former for doping er forbudt og medfører bortvisning. Anti Doping Danmark foretager uventede kontrolbesøg i foreningen.
 • Lokalerne forlades senest kl. 22.00
 • Der er videoovervågning i trænings lokalet
 • Særregler for unge mellem 15 og 16 år:
  Al træning foregår under forældrenes ansvar.
  Det er forældrenes ansvar at den unge overholder ordensreglerne.
  Den unge må ikke være alene i Fitness lokalet
  Den unge må kun træne sammen med en af nedenstående forældre.
  Den medfølgende forældre skal være medlem af Skensved Fitness.

Brud på ovenstående regler vil medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse.

Regler i Skensved Fitness Print

Regler i Skensved Fitness